podologia-misiak@gmail.com

Diagnostyka podologiczna

Aby właściwie zdiagnozować problem podologiczny, przed rozpoczęciem każdego zabiegu, specjalista przeprowadza dokładny wywiad. Podczas rozmowy zbierane są podstawowe dane osoby zgłaszającej się do gabinetu, a także informacje dotyczące codziennego funkcjonowania z dolegliwością, czasu trwania problemu podologicznego oraz dotychczasowych prób radzenia sobie z nim. Wszystkie dane zebrane podczas wywiadu są niezbędne do przeprowadzenia profesjonalnej i trafnej diagnostyki podologicznej oraz do zaplanowania skutecznej terapii – w tym zabiegów gabinetowych oraz domowych.